Monthly Archives: Tháng Ba 2015

Chia sẻ tâm tư của một bạn học Ukulele

Chia sẻ tâm tư của một bạn học Ukulele HỌC ĐÀN UKULELE MÀ KHÔNG BIẾT TÍ GÌ VỀ NHẠC LÍ – CÓ THỂ KHÔNG? Câu chuyện về cây Ukulele của mình bắt đầu từ 2 năm trước, lúc đó mình còn là một cô sinh viên năm hai luôn cố tình lảng vảng ở góc […]

Posted in Chưa được phân loại